Ny bevilling fra Novo Nordisk Fonden

Vi har i juni 2020 fået godkendt en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på knap 1 million kroner, som skal gå til at træne 200 småbønder i og omkring flygtningelejren i Uganda i at opdrætte insekter til både kost og foder.

Dette kan få enorm betydning for levevilkårene i området, som er tætbefolket, adgangen til landbrugsjord er begrænset og flere flygtninge fra konflikt-hærgede områder ankommer dagligt til lejren. Derfor er insektproduktion en bæredygtig mulighed for at kunne forsørge sin familie

”De organisationer, vi har uddelt bevillingerne til, er kendetegnede ved at have en stor forståelse for de lande og områder, de opererer i, og projekternes bredde afspejler, hvordan man med meget forskellige virkemidler kan skræddersy løsninger, der på hver deres måde gør bedst mulig gavn i de konkrete situationer,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President for de sociale og humanitære områder, Novo Nordisk Foundation.

Vi er meget stolte over at blive udvalgt til at modtage en bevilling, sammen med mange etablerede organisationer og have modtaget støtte til vores projekt i flygtningelejrene i Uganda.

Nyheden om den nye bevilling bragte også håb og glæde hos vores samarbejdspartnere i Uganda. Efter total lockdown af landet for at hindre spredningen af coronavirus, er man nu begyndt at lempe på restriktionerne og åbne op igen, hvilket betyder at de snart kan genoptage træningen af småbønder og flygtninge i insektproduktion.

Corona-krisen rammer Uganda hårdt

Ligesom Danmark har regeringen i Uganda indført tiltag for at begrænse Corona-epidemien.

Vores partnere i Uganda beretter om et land med udgangsforbud om aftenen og forbud mod at bevæge sig rundt i landet. Grænserne har været lukket siden den 23. marts, al offentlig transport er forbudt og skolerne er lukkede. Tirsdag d. 14. april forlængede præsident Museveni tiltagene med 21 dage.

Det er endnu usikkert hvor hårdt Uganda vil blive ramt af selve virussen. Indtil videre er der kun registreret 53 tilfælde i landet, og nogle studier har vist at virussen har sværere ved at sprede sig i lande med varmere klima.

Mens der stadig er usikkerhed omkring de sundhedsmæssige konsekvenser af Corona-epidemien i Uganda og andre udviklingslande, så er der til gengæld ingen tvivl om at den medfølgende økonomiske krise kommer til at ramme hårdt.

Millioner af mennesker i Uganda og andre udviklingslande lever fra den ene dag til den anden af hvad de kan tjene ved at sælge deres arbejdskraft eller varer. Når landet lukker ned mister de fra den ene dag til den anden deres indtægt, og de har sjældent nogen opsparing eller adgang til sociale sikkerhedsnet.

De mere end 1,4 million flygtninge i Uganda er ekstra sårbare – de har svagere sociale netværk, og ingen opsparing eller ejendom at trække på. Oveni har FN’s Fødevareprogram, WFP, per 1. April været nødsaget til at skære de allerede minimale fødevarerationer til flygtningene med 30 procent på grund af manglende midler.

The Guardian: Food rations to 1.4 million refugees cut in Uganda due to funding shortfall

Derudover bliver udviklingslandene også ramt hårdt af den internationale økonomiske nedgang. Den Internationale Valutafond (IMF) vurderer at den globale økonomiske krise vil blive på størrelse med, eller værre, end finanskrisen, og en ny analyse fra FN-tænketanken UNU-WIDER vurderer at krisen kan betyde at antallet af fattige i verden stiger med over en halv milliard mennesker, til et niveau som ikke er set i 30 år.

UNU-WIDER: COVID-19 fallout could push half a billion people into poverty in developing countries

Den økonomiske krise gør det endnu vigtigere at støtte udviklingen af nye indkomstmuligheder i lande som Uganda.

I løbet af Januar, februar og marts er vi kommet godt i gang med opstarten af insektproduktion i det vestlige Uganda. Vi har holdt opstarts-møder for projektet i Kyaka II flygtningelejren med regeringens repræsentanter og med de andre organisationer, der har aktiviteter i lejren, og med afdelingsledere fra Kyegegwa kommune, hvor lejren ligger.

Vi har også mødtes med grupper af småbønder både i og udenfor lejren og rekrutteret deltagere til træningerne i produktion af soldaterfluelarver. Vi har identificeret de skoler, vi vil arbejde sammen med omkring opstart af melorme-produktion og holdt de første møder med lærere og skoleledere.

Den nuværende situation betyder selvfølgelig at vi har sat alle aktiviteter på pause indtil videre. Det er svært at vide hvornår Uganda åbner igen, men vores forventning indtil videre er at vi kan genoptage aktiviteterne i løbet af de næste 2-3 måneder.

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet igen, forhåbentlig inden alt for længe, så vi kan få opbygget en produktion af spiselige insekter til fødevarer og foder, som kan skabe indtægter for både flygtninge og lokalbefolkningen.

Det bliver der hårdt brug for, hvis ikke krisen skal føre til en markant forøgelse af fattigdommen i Uganda.

Som den Ugandiske musiker og politiker Bobi Wine synger i sangen ”Corona Virus Alert”: ”The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution”.

Generalforsamling

Vi afholder den første ordinære generalforsamling i Impact Designs tirsdag den 20. august kl. 17-20 i Kontorfællesskabet Sjak27, Mejlgade 27, Aarhus

Impact Designs afholdt stiftende generalforsamling i sommeren 2018. Siden da har en lille flok frivillige arbejdet hårdt på at etablere organisationen i Danmark og starte vores første projekt i Uganda.

I Danmark er vi blandt andet blevet medlem af CISU, har holdt foredrag, organiseret en succesrig koncert i Aarhus og netop afholdt madkursus og oplæg på Folkemødet på Bornholm. Vi har nu omkring 130 medlemmer af foreningen og har også fået støtte fra One Life Foundation til opstart i Uganda.

I Uganda har vi etableret partnerskaber med de lokale organisationer Bobo Eco Farm og Yiya Foundation, og med Dansk Flygtningehjælp, om at starte produktion af melorme i flygtningelejren Kyaka II i det vestlige Uganda.

Vi har også lavet den første undersøgelse af interessen for melorme blandt de congolesiske flygtninge i Kyaka II, og der er stor interesse for projektet blandt flygtningene, da insekterne er sunde proteinkilder.

Vi har således nu etableret et stærkt fundament for det videre arbejde, og det næste år kommer vi til for alvor at rykke på både projektet i Uganda, fundraising og organisationsudvikling i Danmark.

Vi håber derfor at mange af jer har lyst til at komme til årets generalforsamling og høre mere om vores planer.

Efter det formelle program vil vi gerne byde på en snack med insekt-baserede produkter fra BUG AMOK, og der vil være mulighed for en uformel snak om vores projekt i Uganda.

SU snarest muligt og senest den 1. august til charlotte@impactdesigns.dk. Alle er velkomne. Vi ser frem til at se jer.

Med venlig hilsen,
Rasmus Schjødt, Bestyrelsesformand og
Charlotte Bay Hansen, Næstformand

Samarbejde med One Life Foundation

Charlotte og Rasmus var for nylig i København for at pitche Impact Design’s projekt med spiselige insekter til flygtninge i Uganda for One Life Foundation.

Fonden tog godt imod projektet og vil gerne støtte vores videre arbejde!

Det er vi selvfølgelig meget glade for, for det giver os meget bedre muligheder for at planlægge vores arbejde i 2019 og komme videre med aktiviteterne i Uganda.

Læs mere om One Life Foundation her: http://www.one-life-foundation.org/

Afrobeat med AddisAbabaBand i Århus 6. April!

Afrobeat-dansefest med det eksplosive århusianske band AddisAbabaBand og Afrobeat DJ Mwakenya.

Lørdag d. 6. April sætter vi gang i Vestergade 58 med en nats afrobeat. Entréen dækker koncerten og et års medlemsskab af Impact Designs. Facebook event her: https://www.facebook.com/events/403845993721127/

AddisAbabaBand beskriver sig selv som “et kosmisk fartøj hvis brændstof er afro, funk, jazz, avantgarde, stramme beats og kollektiv improvisation. Med improvisation som den bærende kraft skabes et rum, hvori vi alle kan tilsidesætte os selv og danse væk sammen.”

Siden 2010 har bandet spillet over 100 koncerter – bla. på Roskilde Festival, GrimFest, Aarhus Jazzfestival, Copenhagen Jazzfestival og SpotFestival – og de har turneret i Ghana og Holland.

Kom og vær med til det der med garanti bliver en legendarisk aften!

Oplæg i Aarhus

Den 29. Januar var Rasmus og Charlotte forbi Café MellemFolk, Mellemfolkeligt Samvirkes Café i Aarhus, for at fortælle om muligheden for at blive frivillig i Impact Designs.

Vi var omkring den globale kontekst for vores arbejde, flygtningesituationen i Uganda, potentialet for produktion af spiselige insekter globalt og vores konkrete planer for at starte produktion af melorm i Kyaka II-lejren i Uganda.

Charlotte havde medbragt smagsprøver på melorm, som de fleste fremmødte var friske på at smage 🙂

Du kan finde vores præsentation her.

Video og crowdfunding kampagne på Go Fund Me

For at skaffe midler til at komme i gang med træning af flygtninge i produktion af melorm har vi startet en crowdfunding-kampagne på Go Fund Me. Du kan donere til vores arbejde her: https://www.gofundme.com/impact4refugees

I forbindelse med kampagnen har vi også lavet en kort video, hvor vi fortæller om projektet, som du kan se her:

Del meget gerne linket til kampagnen med jeres netværk!

Research i Uganda

I midten af December var Rasmus i Uganda for at undersøge mulighederne for at starte produktion af melorm. Han gennemførte en række fokusgruppe-diskussioner med flygtninge i Kyaka II-lejren og med Ugandiske naboer til lejren.

Der var stor interesse for at smage melorm og for at lære mere om hvordan man kan producere dem – især blandt de congolesiske flygtninge som udgør flertallet af befolkningen i Kyaka II-lejren. Det er ikke så mærkeligt, for der er tradition for at spise mange forskellige insekter i DR Congo.

I Uganda er det også almindeligt at spise insekter som græshopper og termitter, og melormene blev også taget godt imod af de Ugandiske naboer til lejren. Det er vigtigt at inddrage naboerne i projekter i flygtningelejrene i Uganda.

De lokale har stort set ligeså dårlig adgang til for eksempel uddannelse og sundhed som flygtningene, og er på mange måder ligeså udsatte for fattigdom. Hvis de skal acceptere at tage imod mange tusinde flygtninge er det derfor vigtigt at de også har adgang til den hjælp som flygtningene får, og vi kommer derfor også til at inddrage lokale Ugandiske bønder i vores projekt.

På baggrund af fokusgruppe-diskussionerne kan vi konkludere, at der er et potentielt marked for melorm i og omkring flygtningelejren. Det var særligt interessant at opdage, at der er et stort marked for små tørrede fisk som en kilde til protein og vitaminer. På billedet ses bunker af tørrede fisk til salg på markedet i lejren.

Bønderne i lejren vil sandsynligvis kunne producere melorm billigere end disse fisk, og der er derfor mulighed for at melormene potentielt kan overtage en del af dette marked.

På lidt længere sigt er der desuden et potentielt enormt stort marked for dyrefoder, især til kyllingeproduktion, hvor de samme fisk benyttes som kilde til protein, og hvor melorm også potentielt kan bruges som et billigere og mere bæredygtigt alternativ.

Alt i alt var det et meget positivt besøg, som har givet mere blod på tanden i forhold til at komme i gang med at teste produktion af melorm i lejren.

Du kan læse et kort notat om resultaterne fra besøget her (på engelsk).