Vi støtter flygtninge i Uganda

Med 1,5 million flygtninge er Uganda et af de lande i verden, der er vært for flest flygtninge. De fleste lever i ekstrem fattigdom og er afhængige af fødevarebistand fra FN.

Flygtningene modtager hver et lille jordlod fra den Ugandiske regering, samt fødevarebistand og anden bistand fra FN. Men der er desværre langt fra penge nok fra de internationale donorer til at opfylde flygtningenes behov. På grund af den store tilstrømning er det de færreste der har adgang til nok jord til at dække en families behov for basale fødevarer.

De fleste flygtninge lever i ekstrem fattigdom: 80 procent lever for hvad der svarer til mindre end 4 kroner om dagen. Adgangen til protein og andre næringsstoffer er ekstremt begrænset og kun omkring ti procent af flygtningene i Uganda har adgang til nok fødevarer til at dække behovet for ernæring.

De fleste flygtninge er landmænd, men det er meget få der har adgang til jord nok i Uganda til at landbrug er en farbar levevej. Og på trods af, at flygtninge i Uganda har ret til at arbejde, er der meget lidt arbejde at få. Kun én procent af flygtningene har således lønnet arbejde. Der er bedre mulighed for at tjene penge ved at starte små forretninger: selvom mange af flygtningelejrene er relativt isolerede betyder nødhjælpen, at der er penge i omløb, og der er fungerende markedsøkonomier i og omkring lejrene.

Der er derfor hårdt brug for udviklingen af nye forretningsmodeller, som kan give flygtninge i Uganda adgang til nye indkomstmuligheder.